the Stid

 

Administrator

 

mejl: administrator@goouGu.com

 

Discord

 

Administrator#2311

 

 

 

::: the Stid ne vjeruje u utopijske projekte, osim u one koje sam stvara. :::

 

 

 

info

 

 

citati

 

 

  registratura

 

gao underGumbrella