G

 

 

Država ne može čovjeka učiniti bogatijim...

ali ga međutim može učiniti siromašnijim.

 

G

 

 tag: