::: Materija je energija i obrnuto. Mogu prelaziti iz jednog oblika u drugi. Energija se najčešće manifestuje kao svetlo. Sve je svetlo i manifestacija svetla. ::