::: Škola je bitna, ali životna škola je najbitnija. Ona je na prvom mjestu. Ne dozvolite da vam škola bude prepreka u (samo)obrazovanju. :::