::: Komunisti su posle rata uništili koze seljacima, doveli ih u fabrike i upravljali su sa njima. Jer sa njima na selo nijesu mogli upravljati. Sve su imali. underGroundumbrella ćete naći ono što vam je potrebno, a ne ono što želite... vjerujte da je ovo prvo mnogo bolje. ::: jedini izlaz je ulaz underGroundumbrella :::