G

 

 

Staro je ponekad bolje od bilo čega novog što će izaći.

 

G

 

 tag: etno