gounderGumbrella 

LJUBAV


nije luksuzni artikal za dobroćudne ljude
i blage tipove.

LJUBAV
nije poput sunčanih pega,
koje neko dobije a drugi ne,
a da pritom ni jedan ni drugi 
ništa ne mogu učiniti.

LJUBAV
pretpostavlja stvari koje više nisu u modi:
živeti jednostavno, biti kadar odreći se nečega,
prijateljstvo, dobrotu i vernost.

LJUBAV
ne treba zamenjivati
sentimentalnošću ili milostinjom
delima iz milosti i milosrdja.

LJUBAV
nema ništa zajedničko sa solidarnošću
unutar moćnih grupa i stranaka,
gde se pomaže samo sebi i sebi jednakima

ZRAČITI ljubav:
Zračiti Toplinu
i nikoga ne povrediti

Biti vatra i nikoga spržiti

Phill Bosmans 

gounderGumbrella