::: Čovjek se navikne na ružnoću baš kao i na ljepotu, nema nikakve razlike, ali na loš karakter – nikad! Godinama zlo raste, nagriza i uništava sve oko sebe. Čuvajte se ljepote bez karaktera. :::