::: Riječi imaju dejstvo srazmjerno onome ko ih izgovara, i onome ko ih sluša. :::