::: Mladima bi glavni predmet učenja underGroundumbrella morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor radosti i duševnog mira. underGroundumbrella ćete naći ono što vam je potrebno, a ne ono što želite... vjerujte da je ovo prvo mnogo bolje. ::: jedini izlaz je ulaz underGroundumbrella :::